Zobacz także
Aktualności
18-10-2018 

Czwarte spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu. Na spotkaniu omówiono m. in. kwestie związane z organizacją warsztatów projektowych dotyczących zagospodarowania Ośrodka. (więcej…)

28-09-2018 

Bieżąca działalność Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kolejnych działaniach Zespołu związanych z pozyskaniem oferty inwestycyjnej dotyczącej byłego Ośrodka Policji w języku angielskim.

(więcej…)

12-09-2018 

Bieżąca działalność Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością Zespołu polegającą m. in. na opracowaniu oferty inwestycyjnej i ogłoszenia o dialogu technicznym.

(więcej…)

15-05-2018 

Trzecie spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu. W trakcie spotkania podsumowano wizję terenową z marca br. i zaproponowano kierunki dalszych działań Zespołu. (więcej…)

10-03-2018 

Drugie spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

W dniu 09 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu o charakterze wizji terenowej. (więcej…)


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu