Bieżąca działalność Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kolejnych działaniach Zespołu związanych z pozyskaniem oferty inwestycyjnej dotyczącej byłego Ośrodka Policji w języku angielskim.

Członkowie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji z ramienia POSiR zlecili przetłumaczenie oferty inwestycyjnej dotyczącej Ośrodka na język angielski ze względu na pojawienie się możliwości promowania go również za granicą – najbliższa okazja w Monachium. Z ofertą w wersji angielskojęzycznej można zapoznać się tutaj.

Dziękujemy za współpracę pracownikom Biura Obsługi Inwestorów UMP, dzięki którym mamy szansę zainteresować tematem Ośrodka nie tylko polskich, ale i zagranicznych inwestorów.


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu