Kontakt

Zespół ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
e-mail: osrodek.kiekrz@posir.poznan.pl
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu