Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Promowanie Ośrodka w obszarze biznesu

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością Zespołu polegającą m. in. na opracowaniu oferty inwestycyjnej i ogłoszenia o dialogu technicznym mających na celu promowanie Ośrodka w obszarze biznesu.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na trzecim spotkaniu Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji, które odbyło się w dniu 14 maja br., członkowie Zespołu z ramienia POSiR przeprowadzili następujące działania:

uruchomiono stronę internetową, dzięki której można m. in. zapoznać się z bieżącą działalnością Zespołu oraz zgłosić pomysł na zagospodarowanie byłego Ośrodka Policji. Dziękujemy za pierwsze propozycje i zapraszamy do zgłaszania kolejnych pomysłów tutaj,

pozyskano ofertę na zorganizowanie warsztatów projektowych dotyczących opracowania koncepcji rewitalizacji ośrodka i zawnioskowano o przyznanie środków na ten cel,

– we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP opracowano ofertę inwestycyjną, która zawiera najważniejsze informacje o Ośrodku. Podjęto również działania celem rozpropagowania oferty w obszarze biznesu za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestorów UMP. W efekcie udało się zainteresować delegację firmy z Francji, z udziałem której przedstawiciele POSiR i BOI UMP odbyli wizję terenową,

przygotowano ogłoszenie o dialogu technicznym w przedmiocie realizacji usługi zagospodarowanie i zarządzanie Ośrodkiem Kiekrz przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu. Dialog techniczny to procedura wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą której przeprowadza się badanie rynku w zakresie zainteresowania realizacją danej usługi. Z ogłoszeniem o dialogu technicznym dotyczącym byłego Ośrodka Policji można zapoznać się tutaj.


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu