Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Relacja z przebiegu pierwszego spotkania Zespołu ds. byłego Ośrodka Policji

W dniu 08 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu. W spotkaniu wziął udział gościnnie Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Tomasz Lewandowski, który przedstawił cel powołania Zespołu.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:

  1. Zaprezentowanie składu i regulaminu pracy Zespołu.
  2. Omówienie stanu byłego Ośrodka Policyjnego (okoliczności przejęcia nieruchomości przez POSiR, stan zastany – podjęte działania – stan obecny).
  3. Propozycja dalszych działań Zespołu.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu