Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Podsumowanie pracy Zespołu

Zespół ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej w Poznaniu został powołany zarządzeniem nr 50/2017/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2017 r. Obradował sześć razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 08 lutego, a ostatnie – 21 grudnia 2018 r. W trakcie pracy Zespół odbył wizję terenową na obszarze Ośrodka i uczestniczył w rozstrzygnięciu warsztatów projektowych dotyczących jego zagospodarowania.

Efektami pracy Zespołu są:

  • opracowanie oferty inwestycyjnej w języku polskim i angielskim (obie wersje znajdują się w zakładce Do pobrania),
  • promowanie oferty inwestycyjnej we współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów UMP,
  • uruchomienie strony internetowej dotyczącej byłego Ośrodka Policji,
  • zbieranie pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie Ośrodka za pośrednictwem strony internetowej,
  • przeprowadzenie dialogu technicznego zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  • podjęcie rozmów dotyczących możliwości dzierżawy Ośrodka przez grupę holdingową z branży hodowli koni,
  • współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów projektowych dotyczących zagospodarowania Ośrodka. W efekcie warsztatów powstało sześć koncepcji zagospodarowania Ośrodka, z którymi można zapoznać się tutaj.

Na ostatnim posiedzeniu Zespół sformułował rekomendację dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Ośrodka w następującym brzmieniu:

Zespół przekazuje Prezydentowi Miasta Poznania wszystkie koncepcje wykonane w wyniku warsztatów projektowych celem zapoznania się z rekomendacją wyboru do realizacji koncepcji zwycięskiej i jednoczesną prośbą Przedstawiciela RO Kiekrz o rozważenie możliwości ulokowania na terenie byłego Ośrodka Policji bazy ratownictwa wodnego.

Przewodniczący Zespołu przekazał Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdanie z pracy i rekomendację Zespołu na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. i zakończył tym samym pracę Zespołu przewidzianą do końca grudnia 2018 r.


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu