Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Relacja z przebiegu piątego spotkania Zespołu ds. byłego Ośrodka Policji

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się piąte spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, na którym miały miejsce konsultacje roboczych wersji koncepcji zagospodarowania Ośrodka wykonanych na warsztatach.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:

  1. Akceptacja protokołu z czwartego spotkania.
  2. Omówienie propozycji zmian w zał. nr 1 do Regulaminu pracy Zespołu (Skład Zespołu).
  3. Konsultacje roboczych wersji koncepcji zagospodarowania byłego Ośrodka Policji wykonanych przez zespoły biorące udział w warsztatach projektowych.
  4. Zapoznanie uczestników warsztatów projektowych z warunkami przeniesienia praw autorskich.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu