Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Relacja z przebiegu trzeciego spotkania Zespołu ds. byłego Ośrodka Policji

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu. W trakcie spotkania podsumowano wizję terenową z marca br. i zaproponowano kierunki dalszych działań Zespołu.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:

  1. Akceptacja protokołów z poprzednich spotkań.
  2. Podsumowanie wizji terenowej z dnia 09 marca br.
  3. Omówienie koncepcji społecznej dot. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji.
  4. Prezentacja strony internetowej dot. byłego Ośrodka Policji.
  5. Omówienie proponowanych kierunków dalszych działań Zespołu.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu