Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Warsztaty projektowe rozstrzygnięte

W dniu 17 grudnia br. poznaliśmy nagrodzone koncepcje zagospodarowania terenu byłego Ośrodka Policji, wykonane w ramach warsztatów projektowych. Uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy wszystkich prac odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań, które było współorganizatorem warsztatów.

Warsztaty pokazały, jak może zmienić się przejęty rok temu przez POSiR teren nad Jeziorem Kierskim. Zwycięska koncepcja przygotowana przez zespół, którego tutorem był prof. Andrzej Kurzawski UAP, zakłada rewitalizację większości z istniejących na terenie Ośrodka budynków i przeznaczenie ich na cele hotelowe, restauracyjne, miejsca kultury, wypoczynku oraz ośrodek rehabilitacyjny. Autorzy koncepcji planują również budowę mariny.

W opinii sądu konkursowego rozwiązania zaproponowane w nagrodzonej pracy cechuje duży szacunek do zieleni oraz do ukształtowania terenu i zastanych obiektów. Sędziowie wysoko ocenili zaproponowane w pracy rozwiązania komunikacyjne – zwłaszcza postulat stworzenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół całego Jeziora Kierskiego, rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego oraz połączenie z inwestycją zrealizowaną w ramach PBO 2016 pn. “Plażojada” na sąsiadującym z Ośrodkiem terenie.

Publicznosc oglada wystawe   Plansze z projektami

Finalne wersje wszystkich koncepcji wykonanych w ramach warsztatów znajdują się w zakładce Do pobrania. Zapraszamy do zapoznania się.


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu