Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
Ruszyły warsztaty projektowe dotyczące zagospodarowania Ośrodka

W dniu 18 listopada br. rozpoczęły się warsztaty projektowe dotyczące zagospodarowania byłego Ośrodka Policji. Pierwsze spotkanie miało charakter wizji terenowej na obszarze opracowania warsztatowego.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Architektów Polskich działające w ramach umowy z POSiR.

W warsztatach biorą udział studenci wydziałów architektury, architektury krajobrazu i designu krajobrazu trzech poznańskich uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Artystycznego, a także absolwenci tych uczelni, którzy obronili dyplom kończący studia nie później niż w roku akademickim 2014/2015.

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej zagospodarowania byłego Ośrodka Policji. Wytyczne projektowe zostały sformułowane przez Zespół ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji i przedstawiają się następująco:

  1. kierunek zagospodarowania: kultura fizyczna, turystyka, rekreacja czynna i bierna;
  2. elementy zagospodarowania: urządzenia sportowe, zieleń;
  3. ograniczenia:
    • wymóg zachowania ogólnodostępności – publiczny dostęp do jeziora Kierskiego dla celów rekreacyjnych,
    • konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 Rozpoczęcie warsztatów projektowych w budynku Merkury. Na zdjęciu widać uczestników warsztatów siedzących na krzesłach na sali bankietowej, słuchających prezentacji wygłaszanej przez przedstawiciela SARP, oglądających slajdy na ustawionym pod ścianą ekranie.   Rozpoczęcie warsztatów projektowych w budynku Merkury. Na zdjęciu widać uczestników warsztatów siedzących na krzesłach na sali bankietowej, słuchających prezentacji wygłaszanej przez przedstawiciela SARP, oglądających slajdy na ustawionym pod ścianą ekranie.

W dniach 19-21 oraz 29 listopada br. uczestnicy warsztatów będą pracować w zespołach pod opieką tutorów. W trakcie trwania warsztatów odbędą się konsultacje z członkami Zespołu, a na zakończenie – prezentacja wykonanych koncepcji, która została zaplanowana na dzień 10 grudnia br. Wyboru najlepszych prac dokona Jury składające się z tutorów i przedstawicieli Zespołu.

Po ogłoszeniu wyników warsztatów otwarta zostanie wystawa mająca na celu zaprezentowanie wszystkich wykonanych koncepcji.

Więcej informacji na temat warsztatów można przeczytać na stronie: www.kiekrz-warsztaty.pl


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu