Widok na jezioro Kierskie w kierunku południowym wykonany z Ośrodka Kiekrz. Na zdjęciu widać plażę trawiastą, zachodni brzeg i wody jeziora Kierskiego.
O ośrodku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/posir/kiekrz.poznan.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 310

Ośrodek Kiekrz – były Ośrodek Policji – położony jest w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35 na działkach o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kiekrz, ark. mapy 12, nr 537/15, 537/16, 537/4 oraz 537/6. Łączna powierzchnia ośrodka wynosi: 9,74ha,

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ośrodka jest przeznaczony jako tereny zieleni i wód w klinie zieleni oraz tereny sportu i rekreacji w klinie zieleni.

Na terenie ośrodka znajdują się budynki hotelowe, restauracyjne, gospodarcze i inne, w tym hala sportowa z zapleczem socjalnym, których powierzchnia użytkowa wynosi: 11.355,26 m², a także tereny zieleni z dostępem do jeziora.

W dniu 29 września 2017 r. ośrodek Kiekrz został powierzony Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji. Stan faktyczny nieruchomości wymagał jej natychmiastowego zamknięcia i podjęcia działań zabezpieczających. Część obiektów nosiła ślady dewastacji i kradzieży wyposażenia. Wybite okna i wyłamane drzwi umożliwiały dostęp do obiektów budowlanych, również tych stwarzających realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Stan istniejącej zieleni był katastrofalny, zdarzały się przypadki nagłych przewrotów drzew i upadków gałęzi na pracowników chroniących obiekt.

Działania podjęte przez POSiR po przejęciu ośrodka polegały m.in. na:

 • objęciu całodobowym dozorem przez firmę ochroniarską,
 • zabezpieczeniu w sposób trwały bądź poprzez oznakowanie: miejsc niebezpiecznych oraz dostępu do obiektów przez wybite okna i wyłamane drzwi,
 • uruchomieniu nieczynnego oświetlenia zewnętrznego,
 • odcięciu mediów w nieużytkowanych obiektach,
 • naprawie ogrodzenia otaczającego teren nieruchomości,
 • wykonaniu interwencyjnych prac w zieleni,
 • przeglądzie instalacji CO i gazowej oraz uruchomieniu ogrzewania w czterech głównych budynkach i hali sportowej celem zapobieżenia ich dalszej degradacji,
 • zleceniu wykonania przeglądów budowlanych,
 • zleceniu wykonania ekspertyzy dotyczącej obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 • zleceniu wykonania ekspertyzy dendrologicznej,
 • pozyskaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków administracyjnych ze stajnią oraz domków typu Ciechanów,
 • przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na energię elektryczną oraz gazową celem optymalizacji kosztów z tym związanych.

W lutym 2018 r. prace podjął Zespół ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, których efektem ma być określenie możliwych kierunków zagospodarowania ośrodka Kiekrz z uwzględnieniem interesu społecznego.


Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 835 79 12; (61) 835 79 04
Menu